خانه / خبری و تحلیلی / حکیم یا پزشک؟ مساله این است…

حکیم یا پزشک؟ مساله این است…

چند روز پیش یکی از دانشجویانم که به تازگی درس پزشکی را تمام کرده به من مراجعه کرد و عنوان نمود که به دنبال راهی است تا از انجام طرح پزشکان و رفتن به شهرستان معاف شود. به او گفتم که این یک قانون کشور است و همه موظف به انجام آن هستیم. در جواب جمله ای گفت که دل آزرده شدم: “آخر من نمی خواهم به در و دهات بروم”.
یادم می آید روزی یکی از دوستان داروساز تعریف می کرد که “در یکی از مناطق کوچک در شهرستانی در حال گذراندن طرح بودم که شب فردی به من مراجعه نمود و گفت گاوم در حال زایمان است لطفا با من بیائید. هرچه امتناع نمودم با اصرار فراوان مرا با خودش برد. وقتی رسیدیم گاو بزرگی دیدم که چند نفر در حال به دنیا آوردن گوساله اش بودند. بعد از مدت کوتاهی گوساله به دنیا آمد و با قدردانی فراوان هدیه ای به من دادند. به صاحب گاو گفتم که شما که نیازی به من نداشتید پس چرا سراغ من آمدید؟ گفت: بله ما کارمان را بلدیم ولی به قدم مبارک شما نیاز داشتیم و از نظر ما حضور دکتر مایه خیر و برکت است.
آری دوست عزیزم و همکار محترم. آن در و دهاتی هایی که شما از آنان صحبت می کنید به چنان اصولی پایبندند و چنان صفای دل و خاطری دارند که در “تهران بزرگ و پیشرفته؟ ما”… .
گفتم که یافت می نشود جسته ایم ما ……………………. گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست
اگر چه نمی خواهم با توجه به مسائل روز شعار دهم ولی قدیمی ها به پزشک حکیم می گفتند و اکنون… که در این راستا من معلم هم کم مقصر نیستم.

درباره مدیر سایت