خانه / ۱۳۹۵ / شهریور

بایگانی های ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

سه مقاله برای رسم نقشه مفهومی- المپیاد 95

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در المپیاد 95 برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی رسم نمایید. تعداد کانسپت ها 15 عدد و تعداد لینک ها 18 عدد باشد. در نصف صفحه کانسپت مپ را توضیح دهید. برای رسم ...

ادامه مطلب »