بایگانی های ماهانه: دی ۱۳۹۲

انتخاب دکتر نیک نژاد بعنوان پژوهشگر برتر جشنواره پژوهشی

چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت ، دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،دکتر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل و دکتر پیوندی رئیس دانشگاه برگزار ...

ادامه مطلب »