خانه / ۱۳۹۴ / اردیبهشت

بایگانی های ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان المپیاد (آماده سازی 95)

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد ۹5 برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید و سه سوال ...

ادامه مطلب »

مقالات نقشه مفهومی و فرضیه المپیاد 94

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد ۹۴ برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید. زمان لازم برای ...

ادامه مطلب »