خانه / ۱۳۹۴ / فروردین

بایگانی های ماهانه: فروردین ۱۳۹۴

مقالات سری دوم برای رسم نقشه مفهومی (دانشجویان المپیاد95)

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد 95 برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید. زمان لازم برای ...

ادامه مطلب »

رسم نقشه مفهومی برای دانشجویان المپیاد علوم پزشکی 94

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد 94 برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید. زمان لازم برای ...

ادامه مطلب »