خانه / آموزشی و پژوهشی

آرشیو دسته ی : آموزشی و پژوهشی

اشتراک در خبرنامه

سه مقاله برای رسم نقشه مفهومی- المپیاد ۹۵

سه مقاله برای رسم نقشه مفهومی- المپیاد ۹۵

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ۹۵ برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی رسم نمایید. تعداد کانسپت ها ۱۵ عدد و تعداد لینک ها ۱۸ عدد باشد. در نصف صفحه کانسپت مپ را توضیح دهید. برای رسم ...

متن کامل »

نمونه سوال آماده سازی المپیاد علوم پزشکی ۹۵ (سری دوم)

نمونه سوال آماده سازی المپیاد علوم پزشکی ۹۵ (سری دوم)

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد ۹۵ با توجه به سناریوی ارائه شده (آزمون المپیاد دانشجویان پزشکی)، برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح ...

متن کامل »

نمونه سوال آماده سازی المپیاد علوم پزشکی ۹۵

نمونه سوال آماده سازی المپیاد علوم پزشکی ۹۵

قابل توجه دانشجویان در مرحله آماده سازی المپیاد حیطه علوم پایه: نمونه سوال و دو مقاله مربوط به مرحله اول آزمون سال قبل دانشگاه ذیلا ارائه شده است. سوال دارای سه قسمت می باشد: قسمت اول: توانایی مرور متن علمی ...

متن کامل »

قابل توجه دانشجویان المپیاد (آماده سازی ۹۵)

قابل توجه دانشجویان المپیاد (آماده سازی ۹۵)

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد ۹۵ برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید و سه سوال ...

متن کامل »

مقالات نقشه مفهومی و فرضیه المپیاد ۹۴

مقالات نقشه مفهومی و فرضیه المپیاد ۹۴

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد ۹۴ برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید. زمان لازم برای ...

متن کامل »

مقالات سری دوم برای رسم نقشه مفهومی (دانشجویان المپیاد۹۵)

مقالات سری دوم برای رسم نقشه مفهومی (دانشجویان المپیاد۹۵)

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد ۹۵ برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید. زمان لازم برای ...

متن کامل »

رسم نقشه مفهومی برای دانشجویان المپیاد علوم پزشکی ۹۴

رسم نقشه مفهومی برای دانشجویان المپیاد علوم پزشکی ۹۴

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون المپیاد ۹۴ برای سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی (Concept map) رسم نمائید. برای نقشه مفهومی رسم شده حداکثر یک صفحه توضیح نوشته و سه سوال پژوهشی طرح نمایید. زمان لازم برای ...

متن کامل »

ارائه سه مقاله برای دانشجویان المپیاد

ارائه سه مقاله برای دانشجویان المپیاد

قابل توجه دانشجویان المپیاد طبق درخواست دانشجویان برای انتخاب مقالات، سه مقاله ضمیمه می باشد. طی ۴ ساعت از سه مقاله ارائه شده یک نقشه مفهومی، نصف صفحه توضیح و سه سوال پژوهشی ارائه نمایید. طی هفته آینده اسکن پاسخ ...

متن کامل »

قابل توجه دانشجویان کارگاه المپیاد (یزد، مازندران، گناباد، آزاد، البرز، شهید بهشتی)

قابل توجه دانشجویان کارگاه المپیاد (یزد، مازندران، گناباد، آزاد، البرز، شهید بهشتی)

قابل توجه دانشجویان کارگاه المپیاد (یزد، مازندران، گناباد، آزاد، البرز، شهید بهشتی) مقالات زیر در رسم نقشه مفهومی کمک کننده خواهند بود. سربلند و شاد باشید. Conceptmap1 olympiad91 [Translate]

متن کامل »

دکتر حسن نیک نژاد رئیس دانشکده فناوریهای نوین شد

دکتر حسن نیک نژاد رئیس دانشکده فناوریهای نوین شد

دکتر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حکمی دکتر حسن نیک نژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت را بعنوان رئیس دانشکده فناوریهای نوین منصوب کرد. در این حکم آمده است: http://sbmu.ac.ir/?siteid=1&siteid=1&pageid=396&newsview=7786 [Translate]

متن کامل »

رفتن به بالا