خانه / آشیو برچسب ها:معاونت، تحقیقات، فناوری، پژوهش

آشیو برچسب ها:معاونت، تحقیقات، فناوری، پژوهش

حکم سرپرست برای معاونت تحقیقات و فناوری

پنج شنبه گذشته دکتر هاشمی وزیر بهداشت طی حکمی دکتر قانعی را به سمت سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری و ریاست انستیتو پاستور معرفی نمودند. جدای از اصل خبر که در این راستا آرزوی موفقیت و خدمت به مردم در ...

ادامه مطلب »